De Rijnlandse Molenstichting en de Molenviergang Aarlanderveen

Op 30 mei 1962 neemt het dagelijks bestuur van de Rijnlandse Molenstichting het besluit om het initiatief te nemen tot de oprichting van een stichting om de Molenviergang te Aarlanderveen te behouden. Anton Bicker Caarten bepleit in het bestuur de zaak van deze molens.

Voor de relatief kleine polder (ca 500 ha) zou het in stand houden van de windbemaling een te grote last zijn. Jaarlijks is er een exploitatietekort van ongeveer 6.000 gulden.
De nieuw op te richten stichting zou de molens overnemen en aan de polder verhuren, terwijl een subsidie het exploitatietekort zou moeten dekken. Zo kon de viergang zijn functie behouden en voorkomen worden dat mechanische bemaling de rol van de molens zou overnemen.

In november dat jaar draagt de Rijnlandse Molenstichting 25 gulden bij aan het startkapitaal van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen in oprichting. Een nieuwe stichting moest namelijk aan de eis voldoen dat er een startkapitaal van 100 gulden was.
Namens de Rijnlandse Molenstichting werd de heer Van der Linden gevraagd om in het bestuur van de stichting in oprichting plaats te nemen.

In 1963 worden de vier molens voor 4 gulden overgedragen aan de Stichting Molenviergang Aarlanderveen en is de nieuwe stichting met eigendom een feit.

Nadat de stichting niet langer in oprichting was, bleef de Rijnlandse Molenstichting vertegenwoordigd in het bestuur. Dit duurde tot het einde van de jaren '80.
Op dit moment vormen vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Rijnland, samen met een onafhankelijke voorzitter, het bestuur.

In 2023 viert de Stichting Molenviergang haar jubileum. Iets om trots op te zijn, want de molenviergang is de enige nog werkzame viergang in de wereld. De molenaars zijn parttime in dienst van het Hoogheemraadschap en zijn verantwoordelijk voor het bemalen van de polder. Daarnaast zijn de molens een lust voor het oog en een onmisbaar onderdeel van het prachtige polderlandschap.

Foto: De Middenmolen van de molenviergang Aarlanderveen
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / 126.640

https://www.rijnlandsemolenstichting.nl/content/files/Molenvoorwerpen/Bouwtekeningen/schepraderen20240223-094839.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info