Archief en onderzoek

Ten bate van onderzoek naar molens, molenaars, polders, waterstaatkunde en  aanverwante onderwerpen stelt de Rijnlandse Molenstichting haar archief open voor onderzoek en staat op deze pagina een verwijzing naar diverse andere bronnen die voor onderzoek in het werkgebied van onze stichting (vooral het Zuid-Hollandse deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland) gebruikt kunnen worden.

De Rijnlandse Molenstichting is een zogeheten archiefvormer en heeft haar archief in bewaring gegeven bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het archief is na toestemming van het bestuur in te zien, maar een aantal inventarisnummers zijn online en openbaar toegankelijk. Dit zal in de toekomst uitgebreid worden.
Bij gebruik van informatie uit ons archief zijn enkele beperkingen:

  • Bij verwerking van persoonlijke gegevens van molenaars en andere betrokkenen van onze stichting zal overleg plaats moeten vinden met het bestuur (via de secretaris). Dit ter bescherming van de eventuele belangen van o.a. molenaars en hun eventuele nabestaanden.

  • De verwerking van gegevens bevat een correcte bronvermelding. Dit is om latere onderzoekers te helpen om een onderzoek uit te breiden of op enige andere wijze te relateren aan een eerder onderzoek.


Voor de inventaris zie: https://proxy.archieven.nl/319/39E35796C3974E4FBB2684DDF92731F9

Het deel van het archief dat openbaar toegankelijk is gaat op dit moment vooral over de jaarverslagen en jaarboekjes (tot 1990) waar deels ook inhoudelijke artikelen over polders, molens en dergelijke in zijn opgenomen. Voor deze bestanden is voor de doorzoekbaarheid een inhoudsopgave / register op onze website opgenomen.

Naast onze jaarverslagen heeft onze stichting ook een aantal jubileumboeken uitgebracht. Ook hierin staan inhoudelijke artikelen. De jubileumboeken en de inhoudsopgaven zijn hier te raadplegen.

 

Verder beschikt onze stichting over een foto-archief. Hier is ook de Collectie Bicker Caarten in opgenomen.

https://www.rijnland.net/over-rijnland/archieven-en-erfgoed/zoeken-in-archieven/?mivast=319&mizig=962&miadt=319&miview=ldt&milang=nl&mif5=Rijnlandse%20Molenstichting

Recent zijn alle foto's gedigitaliseerd, maar een heel groot deel staat nog niet online. Het toevoegen van beschrijvingen zal nog lange tijd in beslag nemen. Periodiek worden delen online gezet. Vanwege auteursrecht zijn sommige beelden niet online te bekijken, maar de metadata is wel in te zien.

 

Overige archieven / bronnen die nog veel meer informatie kunnen geven zijn (geen complete lijst):

Mocht u een publicatie hebben geschreven over (verdwenen) molens in ons werkgebied, dan vernemen we dat graag.
Mocht u hulp nodig hebben bij het onderzoek naar molens/molenaars van onze stichting, neem contact op met de secretaris

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info