10.467.562 omwentelingen voor de molens van de Rijnlandse Molenstichting

Terug naar nieuwsoverzicht

27 februari 2023

In 2022 draaiden de wieken van de molens van de Rijnlandse Molenstichting 10.467.562 keer rond. Dat is wat minder dan in de afgelopen jaren, maar er stond gemiddeld ook minder wind.
Daarnaast wisten ruim 18.000 bezoekers de molens te vinden. Dat hoge aantal is te danken aan het beëindigen van de coronabeperkingen, maar ook aan de samenwerking met partners zoals Rederij Van Hulst.

Het aantal dagen dat een molen in bedrijf was varieerde van 16 tot ruim 200 dagen.
Meer dan de helft van de molens draaide gemiddeld meer dan een keer per week.

Op veel plaatsen maalden de molens als de waterstand het toeliet het water uit de polder waardoor het poldergemaal minder vaak aanging om te malen. Eénmaal werd door het Hoogheemraadschap een beroep gedaan op een molen om te malen in verband met een defect gemaal.

Via de wieken van de molen tonen de molenaars betrokkenheid bij het lief en leed binnen de gemeenschap. Bijna alle molens stonden dan ook een aantal keer in de vreugdestand en helaas ook in de rouwstand.

Het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting kijkt terug op een goed draai-jaar, maar vraagt wel aandacht voor de fors gestegen onderhoudskosten van de molens. Op dit moment worden onderhoudswerkzaamheden vooruit geschoven omdat de huidige financiële middelen beperkt zijn. Ook onvoorziene schade zorgt voor extra kosten. Zo brak recent van enkele molens de koningsspil, dat is de “hoofdas” van een molen.

De Rijnlandse Molenstichting heeft 50 rijksmonumenten in beheer, waarvan 49 molens. Bijna alle molenaars zijn vrijwilligers. Nog één molenaar is deels in dienst van het Hoogheemraadschap, omdat twee molens nog de hoofdbemaling van hun polder zijn.

Mensen die de molens willen steunen kunnen dat doen via https://www.rijnlandsemolenstichting.nl/steun-ons

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info