Bijeenkomst peilbeheer Hoogheemraadschap voor molenaars

Terug naar nieuwsoverzicht

Vierentwintig molenaars en bestuursleden waren deze week te gast bij het Hoogheemraadschap van Rijnland om zich te laten bijpraten over het huidige peilbeheer van de polders en het boezemwater en de technische ontwikkelingen daarin.
Omdat de Rijnlandse Molenstichting een overeenkomst met het Hoogheemraadschap heeft om te helpen met malen bij onderhoud van gemalen of wateroverlast door bijvoorbeeld extreme regenval, is er al regelmatig contact.
Maar omdat molenaars vaak ook onder normale omstandigheden met de molen de polder op peil helpen malen is het van groot belang om te weten onder welke omstandigheden dat kan en waar rekening mee gehouden moet worden.

Copyright Hoogheemraadschap van Rijnland.

Na een woord van dank van dijkgraaf Rogier van der Sande voor de grootschalige moleninzet tijdens de zeer natte periode van begin november, werd het gezelschap door Hoogheemraad Aad Straathof ingelicht over de bestuurlijke kant van het peilbeheer en hoe deze zogeheten peilbesluiten na inspraak politiek tot stand komen.


Hierna gingen medewerkers van Rijnland in op de nieuwste klimaatscenario’s en de technische ontwikkelingen en uitdagingen van het huidige waterbeheer.

Met een bezoek aan het controlecentrum peilbeheer met het bedienings- en monitoringssysteem werd duidelijk hoe het waterpeil in zowel de polders als de boezem gereguleerd wordt. Speciale aandacht ging in veel gevallen uiteraard uit naar de polder waar een molenaar actief is.

Andersom waren de medewerkers van Rijnland benieuwd naar de ervaringen van molenaars bij het waterbeheer en de manieren waarop nog beter kan worden samengewerkt.

Later dit jaar brengen medewerkers van het Hoogheemraadschap een tegenbezoek aan een aantal molens.
  We kijken terug op een zeer nuttige en aangename bijeenkomst en danken de medewerkers van Rijnland voor de organisatie.

Copyright Hoogheemraadschap van Rijnland.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info