De Rijnlandse Molenstichting en de molenromp van de Westbroekpolder

Terug naar nieuwsoverzicht

In 1898 werd aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude een wipmolen vervangen door een achtkante, met riet bedekte poldermolen voor de bemaling van de Westbroekpolder. Omdat in 1932 de polder werd samengevoegd met de Oostbroekpolder nam een machinegemaal de bemaling over.

De kap met de wieken verdwenen na die tijd en de molenromp raakte in verval.
 

Contact voor aankoop molenromp
Nadat in 1959 de Rijnlandse Molenstichting was opgericht om de bestaande molens te behouden en te restaureren en er sinds 1972 door de verkoop van de Barremolen extra geld beschikbaar was om molens aan te kopen, hield het bestuur ook molenrompen in de gaten. Dit in de wetenschap dat niet alle molens behouden konden blijven en molenrompen wellicht weer opgebouwd konden worden tot molens. Er werden in deze jaren veel contacten met polderbesturen gelegd voor overname van molens en dat was niet altijd succesvol.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van de stichting van februari 1975 werd melding gemaakt van de aanvraag van een sloopvergunning voor de molenromp van de voormalige Westbroekpolder. Na een discussie werd besloten om te gaan onderhandelen met de eigenaren van de romp om deze te kopen of om deze op een later tijdstip te laten restaureren of voor andere doeleinden te gebruiken.
 

Ontwerp voor restauratie
In oktober van dat jaar werd door Gerrit Keunen (adviseur en werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) een ontwerp gemaakt voor de restauratie van de molen.
In dit ontwerp zou de molen ook weer kunnen malen en bij windstil weer zou een motor de bemaling overnemen. In het ontwerp kon de molen goed bewoond blijven.

Ondanks deze inspanning werd in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 november 1976 medegedeeld dat de onderhandelingen niet tot een bevredigend resultaat hadden geleid. Het was waarschijnlijk niet mogelijk om overeenstemming over de prijs te bereiken en de onderhandelingen werden voorlopig gestaakt.

In de vergadering van 2 juni 1977 blijkt dat de eigenaar het huisje wil verbouwen. Iemand van het bestuur gaat daarom met de gemeente Zoeterwoude contact opnemen.

Foto Molenromp in 1978. Bron: Fotocollectie Oud Zoeterwoude.

Of dit verband houdt met het plaatsen van de molenromp op de gemeentelijke monumentenlijst is niet bekend, maar in september komt via de Leidse Courant het nieuws naar buiten dat de molenromp de vijfde Zoeterwoudse molen is met de status van monument. De journalist maakt ook melding van geruchten die wijzen op algemeen herstel van de molen.

Op 6 oktober van dat jaar blijkt dat de eigenaar de molenromp nog niet heeft verkocht. Bestuurslid Peter Mans heeft nog contact met de eigenaar en weet dat deze er misschien zelf wil gaan wonen. Ondanks de monumentenstatus had de stichting nog steeds interesse in overname van de molenromp.

Op 26 april 1978 wordt in de bestuursvergadering melding gemaakt van een nieuwe eigenaar van de molenromp.
Het lijkt erop dat daarna geen aandacht meer wordt geschonken aan de molenromp en de restauratieplannen raken in de vergetelheid.
De molenromp staat er heden ten dage qua onderhoud goed bij.

Bijzonder ontwerp waterloop
Bijzonder is dat de waterloop onder de voormalige molen en de voorganger in een soort S-vorm loopt.
De theorie van molenkenner en toenmalig voorzitter van de stichting, Anton Bicker Caarten, is dat dit gedaan is omdat de Zuidbuurtsevaart op dit punt erg smal is en het uitgeslagen water zo in de stroomrichting van de vaart stroomt en de tegenoverliggende kade wordt gespaard. Deze vorm is ook zichtbaar op het genoemde ontwerp uit dit artikel.
(BV)

(klik hier voor de grote weergave in pdf).

 

Bronnen:
Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 17-02-1975.

https://proxy.archieven.nl/319/3DF1144490134E0CB7BAC9D227DE3201

Bronnen: Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 25-11-1976.

https://proxy.archieven.nl/319/BFDECF9FA58C4B6686B69BE74375AA6E

Oud Zoeterwoude: Suetan 154, november 2009.

https://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/pdfjs/web/viewer.html?file=/suetan/pdf/2009119395.pdf#search=westbroekmolen&phrase=true

Bronnen: Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 02-06-1977

https://proxy.archieven.nl/319/CA6DCF0A6B5E4748BDF2B82D00FE199E

Leidse Courant. 21-09-1977

https://leiden.courant.nu/issue/LLC/1977-09-21/edition/0/page/4

Anton Bicker Caarten. Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland. 1990.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info