Molendriegang Leidschendam overgedragen aan Rijnlandse Molenstichting

Terug naar nieuwsoverzicht

Zaterdag 9 maart vond de overdracht van de molendriegang bij Leidschendam door de Provincie Zuid-Holland aan de Rijnlandse Molenstichting plaats.

Met de overhandiging van een set sleutels en een wachtstok droegen de Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Meindert Stolk de drie molens symbolisch over aan voorzitter Kees Wassenaar. De formele overdracht was eind december 2023.

De provincie had de molens in 1958 aangekocht om ze voor latere generaties te behouden. Vanaf het einde van de negentiende eeuw stapten steeds meer polders over op bemaling via stoom, olie of elektriciteit en werden molens buiten gebruik gesteld. Hoewel de molens van de molendriegang ook na de stichting van een stoomgemaal de hoofdbemaling bleven, werden ze na invoering van elektrische bemaling in 1951 toch buiten gebruik gesteld en verval of afbraak was toen een reëel scenario.

De Molendriegang op 9 maart. Foto: R. van Loen.

De provincie heeft er al die jaren goed voor gezorgd en vanaf de jaren ’70 draaien de molens weer maandelijks. Omdat de provincie op het standpunt is komen te staan dat het bezit van molens niet meer tot haar takenpakket hoort werd gezocht naar een nieuwe eigenaar. Na een openbare procedure bleek de Rijnlandse Molenstichting als enige partij aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.

Commissaris van de Koning Jaap Smit gaf als eerste een toespraak en markeerde het einde van het molenbezit door de provincie als volgt: “Waar met de overdracht van de molens aan de Rijnlandse Molenstichting er voor ons een einde komt aan een tijdperk, begint voor deze molens een nieuwe toekomst. Binnen de prachtige molenfamilie van de Rijnlandse Molenstichting zijn de molens meer dan in goede handen. Mijn complimenten aan eenieder die zich dag in dag uit inzet voor het draaiend houden van deze en andere molens in Zuid-Holland.”

Gedeputeerde Stolk geeft wachtstok over aan voorzitter Kees Wassenaar. Foto: R. van Loen

Na de Commissaris gaf Gedeputeerde Meindert Stolk een toespraak waarin hij inging op het gebruik dat op een aantal molengangen gangbaar was, namelijk het doorgeven van een wachtstok door de molenaar die het polderpeil in de gaten moest houden. Deze kon vervolgens de andere molenaars wekken om de molens te gaan bedienen. Om te zorgen dat dus bij nacht iemand verantwoordelijk was voor deze klus kreeg een van de molenaars de wachtstok en deze werd na de dienst doorgegeven aan de volgende molenaar.

Gedeputeerde Stolk zei daarover het volgende: “De afgelopen 65 jaar heeft de provincie samen met de molenaars en een grote schare vrijwilligers de zorg gehad voor deze molendriegang. Die zorg dragen we nu met een gerust hart over aan de Rijnlandse Molenstichting door hen een symbolische wachtstok te overhandigen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij de historische molens op duurzame wijze in stand zullen houden, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van deze machtige windmachines.”

 Voorzitter Kees Wassenaar met links van hem oud-voorzitter Wim Bos tijdens de overdracht. Foto: R. van Loen

Voorzitter Kees Wassenaar nam de sleutels en wachtstok graag in ontvangst:

“We hebben als Rijnlandse Molenstichting de wachtstok en daarmee ook de molens met plezier van de provincie overgenomen, onder de belofte dat we er goed voor zullen zorgen. Daarvoor zijn wij als stichting ook opgericht: om onze poldermolens ook voor toekomstige generaties te behouden. Samen met onze vrijwillige molenaars. Want alleen een draaiende molen heeft toekomst.“

De Rijnlandse Molenstichting voelt uiteraard de grote verantwoordelijkheid om de prachtige molengang adequaat te onderhouden zodat deze aan de volgende generatie kan worden overgedragen, maar wil ook een goede verhuurder zijn voor de bewoners van de drie molens. Voor hen zijn de molens in de eerste plaats hun thuis.

Adviseur monumenten Mark Ravesloot met rechts bewoners, moplenaars en gedeputeerde. Foto: R. Zwinkels, Provincie Zuid-Holland

De provinciaal adviseur monumenten, Mark Ravesloot, stond daarom stil bij de betrokkenheid en inzet van de bewoners en molenaars van de molendriegang die sterk hebben bijgedragen aan het behoud van dit bijzondere erfgoed en bood hen een daarvoor een cadeau aan.

Groepsfoto aanwezigen bij overdracht molendriegang. Foto: R. Zwinkels, Provincie Zuid-Holland

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info