Overdracht molen De Hoop Doet Leven.

Terug naar nieuwsoverzicht

16 december 2019

Na een Groot Onderhoudsbeurt is de molen De Hoop Doet Leven in Voorhout overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting. De werkzaamheden bestonden uit twee onderdelen. De romp is hersteld door het oude voegwerk te verwijderen, de scheuren te herstellen nieuw loodslabben aan te brengen ter voorkoming van toekomstige lekkages. Daarna is er nieuw voegwerk aangebracht door een gespecialiseerd voegwerkbedrijf. Het tweede onderdeel was de tuigage. De bestaande tuigage is verwijderd en daarna met nieuwe houten materialen opgehekt.   

 

Los van het Groot Onderhoud is daarnaast het scheprad deels vervangen en werd het schepradkast hersteld, werd de ringleiding van de bliksemafleider aangepast en drainage aan de voet van de molen verbeterd. 

Tenslotte werd in deze periode door een bijdrage van de Rotary club in Voorhout de verlichting van de molen hersteld en vernieuwd door o.a. het aanbrengen van LED-verlichting en een nieuwe tijdklok. Waarvoor nog hartelijke dank!  

De kosten van het Groot Onderhoud bedroegen € 78.000,- Bijdragen werden verkregen van de provincie Zuid-Holland, het Molenfonds, Fonds1818 en de van der Mandelestichting. De bijdrage van de Rijnlandse molenstichting bedroeg € 14.000,-

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info