Verzoek aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk over nieuwe beplanting in molenbiotoop

Terug naar nieuwsoverzicht

9 mei 2023

De Rijnlandse Molenstichting heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verzocht om de nieuwe beplanting uit de molenbiotoop van de Weijpoortsche molen te verwijderen. Eind vorig jaar zijn daar nieuwe bomen geplant, in aanvulling op de al te hoge bomen in de molenbiotoop.

De biotoop van de Weijpoortsche molen had bij de laatste inventarisatie de kwalificatie “matig” en de Rijnlandse Molenstichting streeft naar een verbetering van de molenbiotoop. Deze ontwikkeling draagt echter bij aan een verslechtering waardoor de hoeveelheid wind afneemt.

 

Minder windtoevoer zorgt in het algemeen voor minder omwentelingen. Bij molens is de uitspraak "rust roest" van toepassing en dit gaat in de praktijk ten koste van de draaiende onderdelen van de molen en zorgt ook voor meer kosten voor onderhoud.

Een ander probleem is zeilslag. Dit is een gevolg van een onregelmatigere windtoevoer, zeker waar de afstand tot de molen vrij klein is. Onregelmatige wind leidt tot onevenredig grote krachten op de spil en de wieken van de molen (die gaan meer buigen), waardoor de molen ontzet kan raken, met alle kosten van dien.

Alleen bij een gelijkmatig draaien kan de molenaar de molen zijn werk laten doen. Door de extra hinder moet de molenaar blijven corrigeren om de molen gelijkmatig te laten draaien.

Wat verder opvalt is dat in de bestemmingsplannen van de gemeente verschillende normen voor de molenbiotoop zijn opgenomen en dat deze deels in strijd zijn met de provinciale Omgevingsverordening. De stichting heeft het verzoek gedaan om dit ook meteen te corrigeren.

De brief is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info