Zienswijze aantasting molenbiotoop Groote molen

Terug naar nieuwsoverzicht

7 maart 2023

De Rijnlandse Molenstichting heeft forse bezwaren tegen de huidige plannen voor een viaduct over de N11 en de spoorlijn in Zoeterwoude-Rijndijk.
Via een zienswijze wijst de stichting de gemeente erop dat de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en de molenbiotoop zeer negatief zijn en dat de compensatie hiervoor geen echte compensatie is.
 

In de molenbiotoop van de Groote molen in Zoeterwoude zou een viaduct over de spoorlijn en de N11 moeten komen waardoor de windvang fors beperkt gaat worden.

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft een aanvraag gedaan aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie om deze aantasting van de molenbiotoop te mogen doen. Deze aanvraag is door de provincie verleend.
De Rijnlandse Molenstichting is niet blij met deze aantasting. Ook de geboden compensatie is namelijk geen echte compensatie.
De compensatie bestaat uit het maximale bedrag van 360.000 euro, maar als gevolg daarvan kan de stichting gedurende 25 jaar geen subsidie aanvragen voor onderhoud van de draaiende onderdelen van de molen, terwijl deze kosten normaal wel subsidiabel zijn.
Door de aantasting van de molenbiotoop vangt de molen minder wind en dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van deze onderdelen.
Gemiddeld moeten de draaigevoelige onderdelen iedere 25 jaar vervangen worden en op korte termijn moeten zowel aan de roeden als aan de vijzel forse onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.
Het bedrag van de compensatie komt bij de stichting dan ook in een bestemmingsreserve en zal waarschijnlijk geheel gebruikt gaan worden voor regulier en extra onderhoud.
In de zienswijze wijst de Rijnlandse Molenstichting de gemeente op de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit, de effecten voor de onderdelen van de molen en het gebrek aan een daadwerkelijke compensatie van de aantasting van de molenbiotoop.
Verder spreekt de stichting zich uit voor een betere communicatie vanuit de gemeente, aangezien de Molenstichting op geen enkele manier betrokken is bij de aanvraag voor de ontheffing.
Zie voor de gehele zienswijze….

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info