Groot Onderhoud Lageveensemolen in Lisse begonnen.

6 juli 2017

Na een lange voorbereidingstijd, die gebruikt werd om donaties te verkrijgen, is onmiddellijk na het broedseizoen het groot onderhoud aan de Lageveensemolen begonnen. De Lageveensemolen ligt langs de Haarlemmer trekvaart en langs de spoorlijn Leiden-Haarlem. De molen heeft ongeveer anderhalf jaar stilgestaan.

De belangrijkste werkzaamheden zijn het vervangen van een van de roeden en het krammen van de bovenas waar een scheur in zit. 

Op de foto het verwijderen van de roede.

het verwijderen van de roe


Laatste nieuwsberichten


Meer nieuwsberichten