Subsidie Groot Onderhoud aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland

29 september 2020

Behalve het reguliere onderhoud, hebben we ook plannen voor Groot Onderhoud in 2021.Bij de provincie Zuid-Holland hebben we subsidie gevraagd voor de Geremolen bij Hazerswoude-Dorp en de Doeshofmolen bij Leiderdorp.

 

Bij de Geremolen moet het rietdek van de ondertoren worden vervangen. Dat rietwek werd in 1976 aangebracht, en is dus 45 jaar oud en zeer dun. Ook moet het beschot op het bovenhuis deels worden vervangen. Die betimmering dateert van 1985 en is deels rot.

 

De Doeshofmolen is in 2004 na verschillende restauraties weer maalvaardig. Twee soorten werkzaamheden staan op stapel. Het rietdek van het achtkant moet worden vernieuwd. Het huidige rietdek dateert van 1963. Dat is uitzonderlijk lang meegegaan. Verder moet een van de (houten) roeden waar de wieken aan vast zitten worden vernieuwd.

 

Ook hier wordt het dunne riet bij elkaar gehouden door metalen draden en bovenaan door gaas

Het dunne riet van de molen wordt bij elkaar gehouden door metalen dradenGescheurd en deels rot hout van de roe van de DoeshofmolenDe staat van de houten bekleding van het bovenhuis van de Geremolen


Laatste nieuwsberichten


Meer nieuwsberichten