Subsidie toegezegd

23 december 2020

Nog juist voor het einde van het jaar heeft de Provincie Zuid-Holland bevestigt dat de twee verzoeken voor subsidie voor Groot Onderhoud aan de Doeshofmolen bij Leiderdorp en aan de Geremolen bij Hazerswoude-Dorp voor 2021 zijn gehonoreerd. Het ging om twee aanvragen met de omvang van respectievelijk 

€ 80.000 en 70.000. Het subsidiepercentage is 60%.

We gaan in het nieuwe jaar aan de slag voor aanvullende subsidie bij verschillende andere fondsen.

 

Op de foto: de Doeshofmolen
Laatste nieuwsberichten


Meer nieuwsberichten