Over onze stichting

De Rijnlandse Molenstichting is werkzaam in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland. We hebben 46 poldermolens in ons bezit. Al onze molens kunnen malen en de meeste hebben ook de functie van hulpgemaal: als het water te hoog komt helpen onze molens mee om het waterpeil naar de gewenste hoogte te brengen. Onze molens zijn allemaal rijksmonumenten, 16 molens zijn gebouwd in 1600. Het vraagt veel onderhoud om de molens in goede staat te houden. Bijdragen voor het onderhoud ontvangen we van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten waar onze molens staan. De Rijnlandse Molenstichting heeft geen mensen in dienst. Zowel bestuur als molenaars zijn vrijwilligers, allemaal met veel verstand van zaken. Op die manier kunnen we 95% van de verkregen bijdragen aan het onderhoud van onze molens besteden. En dat doen we al sinds 11 maart 1959, 59 jaar.

 

Bekijk hier de beleidsvisie

Samenstelling bestuur

Wim Bos (1942)

Functie Voorzitter

Werkervaring

 
1960-1965 Automonteur
1965-1975  KWJ Nederland, Beweging van Werkende Jongeren, o.a. landelijk voorzitter
1975-1985 Hoofd Scholingsinstituut Partij van de Arbeid
1985-1998 Hoofd opleidingen en adjunct-directeur NCIV koepel voor woningcorporaties
1998-2003 Directeur werkorganisatie Aedes brancheorganisatie van
woningcorporaties
2003-2009 Lid Provinciale Staten van Utrecht w.o. fractievoorzitter

2009-2013 

2015-

Restauratie Opleidingsprojecten, Directeur-coördinator

bestuurslid Stichting Certificering Restauratie (SCR)

Opleiding

 
  LTS Bankwerker/Autotechniek
  HBO Arbeidsverhoudingen
  Universiteit van Amsterdam Sociale Wetenschappen

                  

Arie Meerburg (1946)

Functie Vice voorzitter en secretaris
  Bestuurslid sinds 1986

Werkervaring

 
1970 - 1986 Docent Economische Wetenschappen VWO/HAVO
1978 - 1986 Wethouder gemeente Leiderdorp (Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
1986 - 2009 Burgemeester gemeente Alkemade (Bestuurlijke en Juridische zaken en Financiën)

Opleiding

 
  HBS-B
  Politicologie (Kandidaatsex.VU)
  M.O.-Economie

 

Martin Filius (1957)

Functie Penningmeester

Werkervaring

 
tot 2000 Controller en andere financieel administratieve functies bij bedrijven in de industrie, handel en financiële dienstverlening
2000-2007 Financieel Directeur Royal Sens
2007-2009  Financieel Directeur Promessa B.V.
2009 Financieel Directeur Topa Holding BV
Opleiding  
  Middelbare school
  PDB-MBA-SPD
  HOFAM (QC) (NIVE)
 

TREASURY (QT) NIVE

 

Bert van Osnabrugge (1962)

Functie Bestuurslid Molenonderhoud
Werkervaring  
Tot 2001 Werkzaam bij een gemeente, in de houtindustrie en twee aannemersbedrijven
2001-2006 werkzaam bij een woningcorporatie als projectleider, directievoerder en teamleider projectbureau

vanaf 2006

Werkzaam bij ‘Bert van Osnabrugge, bouwadvies en begeleiding’,

belangrijkste expertise: het samenbrengen van partijen om tot een

maximaal resultaat te komen. Werkt gestructureerd en produceert

duidelijke uitvoerings- en opleveringsdocumenten.

Voorbeelden van projecten:

- Renovatie sociaal-cultureel jongerencentrum te Leiderdorp

 

- Archeologisch onderzoek ’de Plantage’ te Leiderdorp

 

- Het monumentale Marine complex ‘Willemsoord’ te Den Helder

 

- Onderhoud en renovatie van diverse kerkelijke gebouwen in Leiderdorp waaronder de restauratie van de monumentale vloer van de kerk van de Protestantse gemeente Leiderdorp

 

- Renovatie voormalig klooster Vrouwenweg

Opleiding  
1974-1979

VWO 4

1979-1984 MTS Bouwkunde
2005-2006 HBO Projectleiding bestaand vastgoed, resulterend in het COMOG certificaat, thans SCEV

           

Hans Démoed (1969)

Functie Bestuurslid Ruimtelijke Ordening en Molenbiotoop
Werkervaring  
Huidige functie Manager Ontwikkeling Gemeente Kaag en Braassem
Nevenfunctie Bestuurslid Hoogheemraadschap van Rijnland
Nevenfunctie Was lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (2001-2015)
Opleiding  
  WO bestuurskunde

 

Loek Dijkman

Is ere-voorzitter en adviseur van het bestuur

 

Paul Meerburg (1974)

Functie Administrateur

Werkervaring

 
1996-1998  BDO Accountants Den Haag, assistent-accountant
1999-2000 Bouwbedrijf Meerburg BV, Administratief medewerker
2001-2004 Kales Airline Services BV, Accounting Manager
2005   Kales Group, Financial Controller

Opleiding

 
  VWO
  VU Amsterdam   Bedrijfseconomie
  SPD Bedrijfsadministratie

                  

Jaarstukken

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018