ANBI

De Belastingdienst heeft de Rijnlandse Molenstichting sinds 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2012 is daaraan de status toegevoegd van ANBI-CI (Culturele Instelling). Vanwege deze status mogen particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van hun gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Een periodieke gift: goed voor u en goed voor ons!

Een periodieke gift is een structurele gift aan een ANBI-instelling, zoals de Rijnlandse Molenstichting. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd met een looptijd van minimaal vijf jaar. Een keer per jaar maakt u een vast bedrag over.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Uw gift is dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wilt u de Rijnlandse Molenstichting steunen met een periodieke gift? Print dan het formulier uit, vul het in en stuur het naar: Rijnlandse Molenstichting, Hooglandse Kerkgracht 17E, 2312 HS Leiden. U krijgt per omgaande het ingevulde formulier retour.

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl (periodieke giften)

Formulier periodieke gift

 

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN

ANBI organisaties hebben van de belastingdienst en uniek nummer ontvangen dat soms nodig is voor de aftrek van giften aan de Rijnlandse Molenstichting. Dat nummer is voor RMs: 28.17. 500

 

Beloningsbeleid

De Rijnlandse Molenstichting heeft geen mensen in dienst. Molenaars en bestuur werken op een professionele wijze voor de stichting maar op vrijwillige basis. Daarom ook is er geen noodzaak om beleid m.b.t. salarissen en beloning vast te leggen.

 


Bent u geïnteresseerd in onze jaarstukken? Klik hier