Uw bijdrage

STEUN ONS MET UW BIJDRAGE

Op 1 oktober 2016 hebben we de Groenendijkse molen in Hazerswoude opnieuw in bedrijf gesteld, na een restauratie.  Dat was een klein feestje waard. Vijf van de zeven molenaars die op de ‘Groenendijkse’ hebben gemalen waren er ook. Zij vertelden over hun ervaringen met de molen. Daarna lichtte Kees van Velzen, de wethouder van Alphen aan den Rijn, de vang en was de molen weer in bedrijf.

De restauratiekosten bedroegen  € 135.000. De helft van dat bedrag is betaald door de provincie Zuid-Holland. Daarnaast kregen wij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Bankgiroloterij. Niettemin resteerde een tekort van € 37.000 Dat is betaald door de Rijnlandse Molenstichting.

 

Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk hoe wij moeten passen en meten om de financiering van de restauratie en het groot onderhoud van molens dekkend gefinancierd te krijgen.

 

Zestien van onze molens zijn gebouwd tussen 1600 en 1700 en alle molens zijn rijksmonumenten. Bijna 40 van onze molens fungeren als hulpgemaal. Dat betekent dat ze worden ingezet bij extreme wateroverlast, of als het gemaal uitvalt.  Onze molenaars, allen vrijwilligers, zijn er trots op om de molens te kunnen laten malen.

 

Om dat allemaal te kunnen blijven doen, ontvangen we van het rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten waar onze molens staan, een jaarlijkse subsidie. Maar dat is niet genoeg voor de kosten van het groot onderhoud en de restauratie van molens. Aan de hand van onze onderhoudsplannen hebben we uitgerekend dat we over een periode van 2013 t/m 2018 ongeveer anderhalf miljoen euro tekort komen.

Daarom durven wij u te vragen om ons financieel te steunen en mee te helpen om onze molens te laten malen.

 

Als u ons financieel wilt steunen, kies dan uit een van de vier volgende mogelijkheden:

 

 • Een eenmalige gift

  U maakt uiteraard zelf uit wat de omvang van het bedrag is, waarmee u ons wilt steunen. Elke gift is welkom en wordt geheel besteed aan het onderhoud van onze molens.

  U kunt uw gift overmaken op banknummer: NL02 ABNA 0566 5471 63 t.n.v. Rijnlandse Molenstichting te Leiden onder vermelding van: ‘eenmalige gift’.

 

 • Word donateur

  U kunt donateur worden voor minimaal € 25,-- per jaar. U ontvangt dan twee keer per jaar een nieuwsbrief van de Rijnlandse Molenstichting. Giften kunt u aftrekken van de belasting, zie verder onder het kopje ANBI.

  Stuur een e-mail naar info@rijnlandsemolenstichting.nl en schrijf ons dat u donateur wilt worden.

 

 • Een periodieke gift

  Een periodieke gift is een structurele gift aan een ANBI-instelling, zoals de Rijnlandse Molenstichting. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd voor minimaal vijf jaar. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

  Zie voor meer informatie onder ANBI.

 

 • Laat ons iets na in uw testament

  Met een erfstelling laat u in uw testament een deel van uw erfenis na aan de Rijnlandse Molenstichting. Of u laat een legaat na. Met een legaat kunt u een geldbedrag aan de Rijnlandse Molenstichting vermaken. Een legaat wordt uitgekeerd voor dat de rest van de erfenis wordt verdeeld.

  U kunt een erfstelling of een legaat regelen via uw eigen notaris. Maar de Rijnlandse Molenstichting kan u ook in contact brengen met een notaris. Bel naar nummer 071-5164 840 of mail naar info@rijnlandsemolenstichting.nl.

    

Als dank voor uw steun ontvangt u, zo lang de voorraad strekt,  het boek “Geef ons de Ruimte”, (192 blz.) dat bij het 50-jarig jubileum van de Rijnlandse Molenstichting is verschenen.