Lakermolen

Gegevens

Type  

Ronde stenen poldermolen

Adres  

Lakerpolder 1, 2361 AM Warmond

Gemeente       

Teylingen

Bouwjaar  

1818

Molenaar  

Kees de Haas

Bezoek  

De Lakerpolder is eigendom van Staatsbosbeheer en is buiten het broedseizoen (1 maart – 1 juli) toegankelijk. In die periode is de molen te bezoeken als hij draait.

Bereikbaarheid 

Molen staat op een eiland, is alleen per boot bereikbaar.

Rijksmonumentennummer  

38309

Landschappelijke waarde   

Prachtig gelegen de molen is als een wachter op het Kagereiland.

Bestemming

De Lakermolen wordt in bedrijf gehouden door een parttime molenaar die betaald wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland. De molen fungeert als hoofdbemaling van de Lakerpolder, een eiland in de Kagerplassen met een oppervlakte van ongeveer 25 hectare en een opvoerhoogte van 70 cm.

Historie

Op de molen staat: ‘ANNO 1632 De Laeck’. Het jaartal slaat niet op het bouwjaar van de molen, maar op de oprichting van de polder. Over het bouwjaar van de Lakermolen verschillen de meningen, dat varieert van 1818 tot 1821. Wij houden het jaartal aan van de website van de rijksdienst: 1818.

De molen wordt in 1818 opgeleverd met een experimenteel horizontaal wiekenkruis, maar daar stapt men in 1830 vanaf. Dan wordt een normaal wiekenkruis aangebracht. Kennelijk bevalt het experimentele wiekenkruis niet.

 

De molen is oorspronkelijk eigendom van het Waterschap de Lakerpolder. Als het waterschap in 1979 opgaat in het waterschap De Oude Veenen, biedt deze laatste de molen in maart 1979 te koop aan. De molen wordt gekocht door een particulier die ook eigenaar is van het eiland: Gerard van Schie (overleden in 2016). In 1981 vindt in zijn opdracht een restauratie plaats, de molen is dan nog hoofdbemaling in de Lakerpolder. De bovenas en roede worden vernieuwd voor ongeveer 50.000 gulden.

 

Tot ongeveer 1990 is de Lakerpolder een zomerpolder, dat wil zeggen in de winter loopt de polder onder water en na de winter wordt de polder weer drooggemalen. In die periode diende de polder alleen als grasland voor veevoer. Vanaf 1990 wordt de polder ook in de winter bemalen.

Daarna verkoopt Van Schie de polder aan Staatsbosbeheer die er een natuurgebied van maakt. In 2013 komt de molen in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.  

 

Bijzonder: Om vandalisme door bezoekers te ontmoedigen hangt al minstens sinds 1971  op de molen een bord met een gedicht:

Zie mij malen, zie mij pralen

in dit meergebied

Bij regen en zonnestralen,

ach vriend, schendt mij niet.

Constructie

Romp 

kap

Stenen romp deels gepleisterd.

Gedekt met riet.

Vlucht      

13,50 m.

Wiekenvorm          

Oud Hollands

Wiekenkruis  

Gelast staal, fabrikant Straathof;

Binnenroede: nr.165, bouwjaar 2001,

Buitenroede: nr.183, bouwjaar 2003.

Bovenas  

Hout, lengte 3,36 meter.

Kruiwerk  

30 houten rollen en haspel.

Vang  

Losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok.

Maalwerk  

Gesloten houten scheprad buiten de molen, diameter 3,30 mbreedte 16 cm.

Overbrenging            

Bovenwiel               

36 kammen

Bovenbonkelaar

19 dollen

Onderschijfloop  

19 staven

Waterwiel  

46 kammen

Overbrenging      

1 : 0,69