Nieuwe Hofmolen

Gegevens

Type  

Wipmolen

Adres  

Hofpolder Warmond

Gemeente       

Teylingen

Bouwjaar  

Mogelijk in de 17e eeuw gebouwd.

Molenaar  

Hans Roest

Bezoek  

Als de molen draait op zondag.

Afspraak  

06 33 04 66 15 of 2roest@gmail.com

Bereikbaarheid 

Alleen per boot.

Rijksmonumentennummer  

38308

Landschappelijke waarde   

Groot, de molen staat prachtig in de Hofpolder te pronken.

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door een vrijwillig molenaar en fungeert als hulpgemaal voor de Hofpolder als er sprake is van extreme wateroverlast of indien het gemaal niet functioneert. De Hofpolder heeft een oppervlakte van 28 hectare en een opvoerhoogte van 140 cm.

 

Historie

De oorspronkelijke molen op deze plaats: de Hofmolen, wordt in 1926 buiten bedrijf gesteld omdat een gemaal de maalfunctie overneemt.  Maar de Hofmolen blijft als monument behouden omdat een fonds in het leven geroepen waaruit het onderhoud wordt betaald. In 1936 vindt een restauratie plaats. Maar in de hongerwinter 1944-1945 werd de molen in één nacht gesloopt voor brandhout. De daders worden gepakt en het hout verdwijnt in de kachels van de gaarkeuken.

 

Een kilometer of twee van de plek waar de Hofmolen stond, staat de in 1859 gebouwde wipmolen van de Veerpolder. Een molen van hetzelfde type als de  Hofmolen, maar iets grotere vlucht: ruim 14 meter. Omstreeks 1940 komt de molen buiten gebruik vanwege de ingebruikstelling van een gemaal. Door uitbreiding van de houtfabriek Padox, komt de molen op het terrein van de fabriek te staan en gaat ook in eigendom over. Padox verwijdert het gaande werk uit de molen, met uitzondering van het bovenwiel en gebruikt de molen als een ontvangstcentrum. In 1980 blijkt dat de molen moet verdwijnen in verband met de aanleg van een weg naar het bedrijfsterrein "Groote Sloot". Men komt op de gedachte om de molen te verplaatsen naar het lege erf van de vroegere Hofmolen.

 

Op 21 februari 1981 wordt de complete molen, inclusief gevlucht op een dieplader naar een dekschuit gebracht, zodat de molen op 23 februari zijn weg over water kan vervolgen en op de fundering van de Hofmolen wordt gezet: de Nieuwe Hofmolen is geboren. Het eigendom gaat over naar de Rijnlandse Molenstichting. Op zijn nieuwe plek wordt de molen draaibaar gemaakt. Maar dan is het geld op. 

Pas in 2000 worden nieuwe kamwielen, koningsspil en een houten vijzel aangebracht. Ook worden de waterlopen hersteld. Daarna kan de molen in 2001, voor het eerst na 75 jaar stilstand, weer malen.

In 2013 wordt het houtwerk van de ondertoren deels gerestaureerd en deels vernieuwd.

 

Bijzonder: Volgens De Hollandsche Molen moet wellicht het bouwjaar 1895 van de Nieuwe Hofmolen zoals hier vermeld, herzien worden naar de 17e eeuw. Er is in oude papieren nergens vermeld dat de molen vernieuwd of afgebrand is. In het bovenhuis is aangebracht: ‘MvD 1825’, dus nog vóór de in deze database vermelde datum. De nog steeds erg oude koker getuigt ook van een hoge leeftijd.

Versiering

Eenvoudige makelaar met windvaan van smeedijzer met de naam van de molen Hof. In het bovenhuis is ingehakt: MND 1825.

Constructie

Voet  

Ondertoren

Veldmuren van 0,60 m. hoog.

Gedekt met zwart geteerde horizontaal gepotdekselde delen.

Bovenhuis

Groen geschilderd met wit afgebiesd, voorzijde van verticale delen, kap gedekt met gepotdekselde geteerde planken.

Vlucht      

14,35 m.

Wiekenvorm          

Oud Hollands

Wiekenkruis  

Hout: Bilinga roede 2017

Bovenas  

Eikenhout, fabrikant van Beek, bouwjaar 1994, lengte 2,80.

Kruiwerk  

Glijwerk zonder neuten; kruihaspel.

Vang  

Losse Vlaamse blokvang uit 3 stukken; wipstok.

Maalwerk  

Houten vijzel in de molen, diameter  85 cm.

Overbrenging            

Bovenwiel               

35 kammen

Bovenschijfloop

18 staven

Spilwiel  

29 kammen

Vijzelwiel  

24 kammen

Overbrenging      

1 : 2,35