Vrouw Vennemolen

Gegevens

Type  

Wipmolen

Adres  

Leidseweg 3, 2375 AN Oud Ade

Gemeente       

Kaag en Braassem

Bouwjaar  

Eerste helft van de zeventiende eeuw.

Molenaar  

Hans Lippens

Bezoek  

Als de molen draait, of op afspraak.

Afspraak  

071 331 5851

Rijksmonumentennummer  

7135

Landschappelijke waarde   

Zeer groot.

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door een vrijwillig molenaar en fungeert als hulpgemaal bij grote wateroverlast. De opvoerhoogte is 1,65 meter.

Historie

De Vrouw Vennemolen is een van de mooiste wipmolens van Rijnland. Hij ligt aan de Oud Ade waarop hij uitmaalt. De in de Vrouwe Vennepolder gelegen gronden behoren toe aan de Vrouwenabdij van Rijnsburg, waaraan polder en molen hun naam ontlenen. De molen komt al voor als ‘Vennemolen’ op de kaart van de ‘Vrouwe Ven’ uit 1618. In 1835 wordt de molen grotendeels vernieuwd.

 

Na het breken van de koningsspil in 1954 wordt een elektrisch hulpgemaal geplaatst wat het einde betekende van de windbemaling. De molen komt in 1961 in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. Hij wordt in 1963 en 1996-1998 gerestaureerd. Tijdens de laatste restauratie is de gehele molen voorzien van een nieuwe fundering van gewapend beton, rustend op stalen buispalen. Tevens is het scheprad verdiept en aangepast aan het verlaagde waterpeil.

 

Bijzonder: Tijdens de Duitse bezetting luisteren buurtbewoners in de molen naar Radio Oranje, de verboden Engelse zender. Aangezien er nog geen elektriciteit in de molen is, drijven de molenwieken de dynamo aan die de accu van het radiotoestel voedt.

Constructie

Voet  

Ondertoren

Veldmuren van 30 cm. hoog.

Gedekt met riet.

Bovenhuis

Rood geschilderd met witte randen, voorzijde in rabatdelen in visgraat vorm, kap gedekt met dakleer.

Vlucht      

21,60 m.

Wiekenvorm          

Binnenroede volgens het systeem Fauël de buitenroede Oud-Hollands.

Wiekenkruis  

Gelaste stalen roeden fabrikant Straathof. Bouwjaar 1996;

Binnenroede: nr. 100, lengte 21,50 meter,

Buitenroede: nr. 101, lengte 21,60 meter.

Bovenas  

Gietijzer, fabrikant De Prins van Oranje, 1874, lengte 4,72 meter.

Kruiwerk  

Glijwerk boven met neuten, kruirad.

Vang  

Losse Vlaamse blokvang, wipstok.

Maalwerk  

Half gesloten stalen scheprad, diameter 5,70 meter, breedte 40 cm.

Overbrenging            

Bovenwiel               

59 kammen

Bovenschijfloop

39 staven

Onderschijfloop  

26 staven

Waterwiel  

99 kammen

Overbrenging      

1 : 0,46