Blauwe Molen

Rijpwetering

Bestemming

Tot 1960 hoofdbemaling van de Blauwe polder, ca. 250 ha, opvoerhoogte 1,55 m. Door het afdammen van de voorboezem heeft de molen geen werkelijke bemalingsfunctie meer en kan alleen in circuit malen.

 

 

Historie

De polder wordt in 1629 gesticht, heet aanvankelijk ‘Oudaase polder’ vernoemd naar Oudaa, een watertje in de polder. De blauwe kleur van de wipmolen zal de polder zijn latere naam: Blauwe Polder hebben gegeven. De huidige molen vervangt begin 1900 een wipmolen met een blauw bovenhuis die versleten was en werd gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een uit 1772 daterende molen gekocht. Het betreft zeer waarschijnlijk boezemmolen nummer 2 die oorspronkelijk in Hillegersberg heeft gestaan. De kap zou afkomstig kunnen zijn van boezemmolen nummer 4. De gemeente Rotterdam verkocht de overbodig geworden boezemmolens in 1900.  Ook deze molen krijgt de naam Blauwe Molen.

 

Molenmaker Vrijburg te Oud Ade, bouwt in 1904 de molen op. Van de wipmolen is geen afbeelding bekend, maar het moet een forse wipmolen zijn geweest, want zijn vlucht bedroeg 25.66 meter en de molen biedt huisvesting aan molenaar Piet Kraan, diens vrouw en tien kinderen. Meer dan tachtig jaar heeft de familie Kraan, eerst de wipmolen, daarna de achtkanter bemalen.
Piet Kraan, geboren op de Hondsdijksemolen bij Koudekerk aan den Rijn, wordt in 1878/79 molenaar op de eerdergenoemde wipmolen. Zoals de meeste ‘Kraanen’ is hij groot en sterk, maar nog sterker is zijn zoon Gerrit, die hem in 1912 opvolgt. Gerrit Kraan bemaalt de molen tot zijn dood in 1960. Vanwege zijn geweldige lengte en reusachtige kracht is hij een legendarisch figuur geworden.

De molen werd in 1968 door de Rijnlandse Molenstichting gekocht en binnen drie maanden weer doorverkocht aan de stichting Zuid-Hollands Landschap. Dit werd gedaan om de aankoopkosten te kunnen financieren. Het beheer bleef bij de Molenstichting. In 1969 volgde een grote restauratie. In 2002 koopt de Molenstichting de molen weer terug van Zuid-Hollands Landschap.

 

Bijzonder: Uniek is dat op de molenwerf een overhaal of overtoom staat, waarmee zo nu en dan een polderschuit over de polderdijk werd getrokken tussen polder- en boezemwater.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info