Lakermolen

Warmond

Bestemming

De Lakermolen wordt in bedrijf gehouden door een parttime molenaar die betaald wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland. De molen fungeert als hoofdbemaling van de Lakerpolder, een eiland in de Kagerplassen met een oppervlakte van ongeveer 25 hectare en een opvoerhoogte van 70 cm.

 

Historie

Op de molen staat: ‘ANNO 1632 De Laeck’. Het jaartal slaat niet op het bouwjaar van de molen, maar op de oprichting van de polder. Over het bouwjaar van de Lakermolen verschillen de meningen, dat varieert van 1818 tot 1821. Wij houden het jaartal aan van de website van de rijksdienst: 1818.

De molen wordt in 1818 opgeleverd met een experimenteel horizontaal wiekenkruis, maar daar stapt men in 1830 vanaf. Dan wordt een normaal wiekenkruis aangebracht. Kennelijk bevalt het experimentele wiekenkruis niet.

 

De molen is oorspronkelijk eigendom van het Waterschap de Lakerpolder. Als het waterschap in 1979 opgaat in het waterschap De Oude Veenen, biedt deze laatste de molen in maart 1979 te koop aan. De molen wordt gekocht door een particulier die ook eigenaar is van het eiland: Gerard van Schie (overleden in 2016). In 1981 vindt in zijn opdracht een restauratie plaats, de molen is dan nog hoofdbemaling in de Lakerpolder. De bovenas en roede worden vernieuwd voor ongeveer 50.000 gulden.

 

Tot ongeveer 1990 is de Lakerpolder een zomerpolder, dat wil zeggen in de winter loopt de polder onder water en na de winter wordt de polder weer drooggemalen. In die periode diende de polder alleen als grasland voor veevoer. Vanaf 1990 wordt de polder ook in de winter bemalen.

Daarna verkoopt Van Schie de polder aan Staatsbosbeheer die er een natuurgebied van maakt. In 2013 komt de molen in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.  

 

Bijzonder:

Om vandalisme door bezoekers te ontmoedigen hangt al minstens sinds 1971  op de molen een bord met een gedicht:

Zie mij malen, zie mij pralen

in dit meergebied

Bij regen en zonnestralen,

ach vriend, schendt mij niet.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info