Lisserpoelmolen

Lisse

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door een vrijwillig molenaar en fungeert als hulpgemaal bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet kan functioneren. De Lisserpoelpolder omvat 235 hectare en de opvoerhoogte is 3,40 meter.

De molen krijgt een herbestemming waarbij de begane grond wordt ingericht voor toeristische doeleinden.

 

Historie

De Lisserpoelpolder wordt in de jaren 1622-1624 met behulp van twee molens drooggemaakt. In 1675 komt de polder onder water te staan nadat de Spaarndammerdijk bij Halfweg is doorgebroken tijdens een noordwesterstorm. Met grote moeite kan de polder weer drooggemaakt worden omdat de beide bestaande molens in slechte conditie zijn. Daarom wordt in maart 1675 besloten een nieuwe molen te bouwen.  

Zo komt in 1676, ongeveer een kilometer ten zuiden van de beide oude molens, een nieuwe vijzelmolen te staan.

De Lisserpoelmolen blijft de polder zo'n 340 jaar dienen. Natuurlijk eist, en krijgt hij het noodzakelijke onderhoud. Soms extra als dat nodig is. Zo verspeelt de molen in 1907 en in 1916 as en roeden, maar hij wordt beide malen hersteld. In 1953 wordt de buitenroede voorzien van fokken en zo blijft de molen de polder op windkracht bemalen. In 1965 wordt de molen gerestaureerd, de binnenroede wordt nu ook voorzien van fokken. Maar ook wordt een 40 pk elektromotor geplaatst die de molenvijzel kan aandrijven.    

In 1989 draait de molen voor het laatst als hoofdgemaal nadat een volautomatisch gemaal naast de molen is gebouwd. Dat is ook het jaar waarin de molen wordt overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting.

In 1994 wordt een grote restauratie aangevangen, mede dank zij de renteloze voorfinanciering van de gemeente Lisse. Er komen nieuwe roeden en een nieuwe staart. De voeghoutkoppen voor en achter worden versterkt met glasstaven en epoxymortel. Aan de voorkant van de kap wordt bijna alles vernieuwd: baard windpeluw met keer- en weerstijl en voorkeuvelens/voorschild. Ook komt er een nieuw achterschild. De kruisarmen van het bovenwiel worden versterkt en het gaande werk wordt afgesteld. De kosten bedroegen 390.000 gulden.

Zo kan in juli 1995 de gerestaureerde molen opnieuw in gebruik worden gesteld.  

 

Bijzonder:Bij de bouw van de molen in 1675-1676 wordt deze uitgerust met een vijzel. Dat is in die periode uitzonderlijk; vrijwel alle poldermolens worden in die tijd uitgerust met een scheprad. De ‘Lisserpoel’ is op dit moment de oudste poldermolen die vanaf de bouw uitgerust is met een vijzel.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info