Munnikkenmolen

Leiderdorp

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door vrijwillige molenaars en fungeert samen met de in dezelde polder staande Meerburgermolen als hulpgemaal bij extreme wateroverlast of als een gemaal tijdelijk niet beschikbaar is.

De nieuwe Munnikkenpolder heeft een oppervlakte van 40 hectare (met duiker onder de A4 door naar oude munnikken- zijllaan en Meije polders 325 ha.), de opvoerhoogte is 1,00 m.

Historie

In 1457 wordt de Munnikkenpolder gesticht: circa 193 ha, opvoerhoogte 1,00 m. Een molen wordt voor het eerst genoemd in stukken uit 1486. In 1834 wordt deze wipmolen, of een opvolger daarvan, vervangen door een nieuwe. In april 1890 verbrandt de Munnikkenmolen. De herbouw wordt aangenomen door de firma Melman uit Warmond voor 5.375 gulden.

De nieuwe Munnikkenmolen blijft in bedrijf tot in 1958 een dieselgemaal wordt gebouwd. Daarna wordt er nog maar af en toe gemalen. In 1964 koopt de gemeente Leiderdorp de molen. De locatie van de molen, nabij een snelweg en tegen de een woonwijk, wordt steeds ongunstiger, ook vanwege plannen van de Leiderdorpse gemeente voor hoogbouw. Tot ongeveer 1980 investeert de gemeente behoorlijk, daarna volgt verwaarlozing en staat de molen, tenslotte met kale roeden, jaren stil.    

In die periode wordt er veel over een verplaatsing gesproken, toch wordt de molen in 2002/2003 op de eigen locatie opgeknapt. Vanwege de slechte biotoop kan feitelijk alleen bij West- en Noordwestenwind  worden gedraaid.

De discussie over een eventuele verplaatsing krijgt een nieuwe impuls als er plannen komen voor meer woningbouw. Tenslotte wordt, onder protest van bewoners, in 2010 door de gemeenteraad van Leiderdorp het besluit genomen om de molen te verplaatsen naar de nieuwe Munnikkenpolder, daar waar Dwarswatering en Does samenkomen. Onderdeel van de plannen is ook dat de molen in eigendom overgaat naar de Rijnlandse Molenstichting in 2012.

De molen wordt, in volle glorie, in juli 2014 in gebruik gesteld aan het Peter van der Voortpad, vernoemd naar de naam van de beoogde molenaar van de Munnikkenmolen die in dat voorjaar overlijdt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info