Nieuwe Hofmolen

Warmond

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door een vrijwillig molenaar en fungeert als hulpgemaal voor de Hofpolder als er sprake is van extreme wateroverlast of indien het gemaal niet functioneert. De Hofpolder heeft een oppervlakte van 28 hectare en een opvoerhoogte van 140 cm.

 

 

Historie

De oorspronkelijke molen op deze plaats: de Hofmolen, wordt in 1926 buiten bedrijf gesteld omdat een gemaal de maalfunctie overneemt.  Maar de Hofmolen blijft als monument behouden omdat een fonds in het leven geroepen waaruit het onderhoud wordt betaald. In 1936 vindt een restauratie plaats. Maar in de hongerwinter 1944-1945 werd de molen in één nacht gesloopt voor brandhout. De daders worden gepakt en het hout verdwijnt in de kachels van de gaarkeuken.

 

Een kilometer of twee van de plek waar de Hofmolen stond, staat de in 1859 gebouwde wipmolen van de Veerpolder. Een molen van hetzelfde type als de  Hofmolen, maar iets grotere vlucht: ruim 14 meter. Omstreeks 1940 komt de molen buiten gebruik vanwege de ingebruikstelling van een gemaal. Door uitbreiding van de houtfabriek Padox, komt de molen op het terrein van de fabriek te staan en gaat ook in eigendom over. Padox verwijdert het gaande werk uit de molen, met uitzondering van het bovenwiel en gebruikt de molen als een ontvangstcentrum. In 1980 blijkt dat de molen moet verdwijnen in verband met de aanleg van een weg naar het bedrijfsterrein "Groote Sloot". Men komt op de gedachte om de molen te verplaatsen naar het lege erf van de vroegere Hofmolen.

 

Op 21 februari 1981 wordt de complete molen, inclusief gevlucht op een dieplader naar een dekschuit gebracht, zodat de molen op 23 februari zijn weg over water kan vervolgen en op de fundering van de Hofmolen wordt gezet: de Nieuwe Hofmolen is geboren. Het eigendom gaat over naar de Rijnlandse Molenstichting. Op zijn nieuwe plek wordt de molen draaibaar gemaakt. Maar dan is het geld op. 

Pas in 2000 worden nieuwe kamwielen, koningsspil en een houten vijzel aangebracht. Ook worden de waterlopen hersteld. Daarna kan de molen in 2001, voor het eerst na 75 jaar stilstand, weer malen.

In 2013 wordt het houtwerk van de ondertoren deels gerestaureerd en deels vernieuwd.

 

 

Bijzonder: Volgens De Hollandsche Molen moet wellicht het bouwjaar 1895 van de Nieuwe Hofmolen zoals hier vermeld, herzien worden naar de 17e eeuw. Er is in oude papieren nergens vermeld dat de molen vernieuwd of afgebrand is. In het bovenhuis is aangebracht: ‘MvD 1825’, dus nog vóór de in deze database vermelde datum. De nog steeds erg oude koker getuigt ook van een hoge leeftijd.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info