Rietveldsemolen

Hazerswoude-Dorp

Bestemming

De molen wordt in bedrijf gehouden door vrijwillige molenaars. Sinds de verlegging van de boezem en de afdamming van de Rietveldse Vaart in heeft de molen geen daadwerkelijke bemalingsfunctie meer en maalt in circuit.

 

 

Historie

De voormalige Polder Rietveld ontstaat in 1648 door samenvoeging van zeven kleine particuliere poldertjes, waaronder de Rietveldsepolder. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland verlenen in dat jaar toestemming tot deze samenvoeging mits een achtkante watermolen wordt gebouwd, waarin de molenaar huisvesting heeft en de polder het gehele jaar droog wordt gehouden: de Rietveldsemolen.

 

 

De nieuwe achtkante molen zorgt voor een betere waterbeheersing. Maar er zijn ook protesten. Veel eendekooien in de polder hebben te weinig water. Daarom wordt in 1652 aan de eigenaren van eendekooien toegestaan kleine watermolens in te richten om de eendekooien van voldoende water te voorzien.

 

Ook staat de molen bekend als een uitstekende palingmolen, hetgeen betekent dat de molenaar ‘s nachts tijdens het malen veel paling vangt. Mogelijk is dat de reden waarom het polderbestuur tot ongeveer 1905, jaarlijks na de Grote Schouw, de traditionele schouwmaaltijd in de Rietveldse molen houdt.

 

Tot 1966 bemaalt de Rietveldsemolen de Rietveldse- en later de Riethoornsepolder met een oppervlakte van circa 705 ha en een opvoerhoogte van 1 tot 1,50 meter. Maar als in maart 1966 het nieuw gebouwde gemaal van de Riethoornsepolder officieel in gebruik wordt gesteld,  betekent het dat de molen geen functie meer heeft in de waterhuishouding. De molen maalt vanaf dat moment in circuit: water dat er aan de boezemkant uitgaat komt er na verloop van tijd aan de achterkant weer in.

In 1967 komt de molen in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.

 

 

Bijzonder: Op de kapzolder van de molen bevindt zich een grote houten ton, die herinnert aan de tijd dat de molenaar verplicht was op de kapzolder een ton met water te hebben staan, teneinde bij het warm lopen van de bovenas het vuur onmiddellijk te kunnen blussen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info